پشت پنجره

تصاویر عاشقانه سری چهارم

پشت پنجره اولین برف زمستانی را نگاه میکنم

خانه گرم گرم است اما بدنم از سرما میلرزد

نمیدانم از برف است یا از تنهایی

برای خود چای میریزم پتو را بدورم میپیچم شاید کمی گرم شوم

بی فایده است دستانم پاهایم چون تکه ای از یخ سرد سردند

به تو فکر میکنم آه میکشم بخود میگویم

یکی باید باشد

یکی که دستانش

آغوشش

نگاهش

احساسش

گرما بخش زندگیت باشد

یکی مثل تو

تویی که ندارمت

سالهاست

تصاویر عاشقانه سری پنجم

سالهاست که با بی کسی هایم هم آغوشم

و این انتظارلعنتی ……….

میدانم که دیگر به توختم نمی شود

توهم بی من خوش باش

دوستت نداشته باشم

تصاویر عاشقانه سری سوم

من بلد نیستم دوستت نداشته باشم,

بلد نیستم حرف دلم را نگویم

حتی بلد نیستم نگویم میخواهمت وقتی میخواهمت,

بلد نیستم نخندم وقتی با توام,

حتی اخم کنم وقتی ناراحتم

من هیچ کار مهمی بلد نیستم جز دوست داشتن

احترام بگذارید

تصاویر عاشقانه سری چهارم

به کسانی که در لابه لای مشغله شان وقتی برای شما پیدا می کنند

احترام بگذارید

اما عاشق کسانی باشید که وقتی شما به آنها نیاز دارید

هرگز به مشغله شان نگاه نمی کنند . . .

مات و بی روح

تصاویر عاشقانه سری ششم

چه سخت است

مرور خاطراتی که خط به خطش

مرا به قعرناامیدی می کشاند

درتمام این راه تو بازی کردی و من بازی خوردم

من عاشقانه راه پیمودم وتو نقشه هایت را پیاده کردی

مات و بی روح حماقتم را مرورمیکنم

کاش فردا

تصاویر عاشقانه سری سوم

کاش فردا
موعد دیدارمان با عشق باشد
در راهی پراز آرزو قدم بگذاریم
وتولد دوباره عاشقانه ها را شاهد باشیم
کاش فردا
دستانت بوی مهر دهند
ولبانم دوستت دارم را زمزمه کنند
ستارگان خوشبختی در چشمانت به رقص در آیند
و….
کاش فردا باتوآغاز شود

سهمم ازخوشبختی

تصاویر عاشقانه سری دوم

 سهمم را ازخوشبختی خواهم گرفت

حتی اگر دردورترین نقطه

درمسدودترین راه

ودرسخت ترین قلب

نهفته باشد

من سهمم را ازخوشبختی خواهم گرفت

زندگی کردن

تصاویر عاشقانه سری سوم

ﺍﺯ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﺘﺮﺱ
ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﭼﻴﺰﻱ ﮐﻪ ﻣﺎﻝ ﺗﻮﺳﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﮕﻴﺮﺩ
ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﻴﺎ
ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭼﻴﺰﻱ ﮐﻪ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ
ﻫﻤــﻪ ﭼﯿــﺰ ﺳـﺎﺩﻩ ﺍﺳﺘــــــ
ﺯﻧـﺪﮔــﯽ … ﻋﺸــﻖ …
ﺩﻭﺳﺘـــــــ ﺩﺍﺷﺘــﻦ … ﻋـﺎﺩﺗــ ﮐــﺮﺩﻥ …
ﺭﻓﺘــﻦ … ﺁﻣــﺪﻥ …
ﺍﻣــﺎ ﭼﯿــﺰﯼ ﮐـﻪ ﺳــــــﺎﺩﻩ ﻧﯿﺴﺘـــ
ﺑـﺎﻭﺭ ﺍﯾـﻦ ﺳـﺎﺩﻩ ﺑـﻮﺩﻥ ﻫـﺎﺳﺘـــــــــــ …
ﺩﺭ ﺣﺴﺮﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪﻥ …
ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﯿﺴﺖ !
ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻫﺠﺪﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﻮﺩ ،
ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ …
ﯾﮑﺒﺎﺭ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ …
ﻭ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﺳﺎﻟﻪ …
ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ،
ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ،
ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ،
ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ …
ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻋﻤﺮ ﺗﻮ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ،
ﻭ ﻟﺬﺗﻬﺎﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺁﻧﮑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﯽ

خاطرات تلخ

تصاویر عاشقانه سری دوم

وقتی کسی رو دوست داری،این یه چیزه!

وقتی کسی تو رو دوست داره ، این یه چیز دیگه !

اما

وقتی کسی رو دوست داری که تو رو دوست داره

این یعنی همه چیز…

چیه خو دلم خواست عاشقانه بزارم‌

مدیونی فکر کنی عاشق شدم‌

من عاشق بودم

خدا!

تصاویر عاشقانه سری پنجم

سزاوار ترین واژه ها

تقدیم تو که

میبینی ولی دم نمیزنی خدای من!

آخرین ها