تنهایی ام

تنهایی ام

تصاویر عاشقانه سری پنجم

تنهایی ام شاخ شده 
تیشه به دست 
به ریشه ام خیمه زده … 
از وقتی که 
بود و نبودم 
برای هیچ کس مهم نیست …

.

.

.

دست سرنوشت را

بـایـــــــد قطــــــــع کـــــــرد 

او دزد ” آرزوهـــــــاے ” مـن اســــــت . . .

.

.

.

میتــــرسم…
میترســم کســـی بــویِ تنـــت را بگیـــرد،
نغمـــــه دلـــت را بشنـــــود،
و تــــــو، خـــو بگیــــری بــه مانــدنــــش!
چــــه احســـاس ِ خــط خطـــی و مبــهمی ست،
ایــــن عاشقـــــانـــه های ِحســـــودیِ مـــن

.

.

.

دل به دریا زدی و …….
هنوز
تا زانـــو در اب
چشم انتظاری می کند 
اســـکله دلم …

.

.

.

یکبار هم برایم نوشت :
دیشب را به تو فکر کردم .

از پنجره
به بیرون نگاه کردم
راست می گفت
دیشب ,
باران باریده بود .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین ها