فرشته نجات

فرشته نجات

فرشته نجات

سلام …

تنها امیدِ تنهاییِ من

سلام …

ماندگار ترین صدا در حوالیِ من

سلام …

روشن ترین یاد در اتاق تاریکِ من

سلام …

ارامشِ لحظه های پُر تلاطمِ من

سلام …

فرشته نجاتِ من

.

.

.

خدا میدونه چی به من گذشته
دلم از همه از خودم شکسته….
هرچی که بوده پاشیده از هم
مثل یه بغض در هم شکسته
خودم درارو بستم ورفتم
تو خواستی امامن برنگشتم
نفس کشیدم با نفس تو
من سنگ نبودم آخر شکستم
سخته دل تنگی سخته

.

.

.

ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ، ﮔﻔﺘﻢ . ﺗﻤﻨﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮔﻔﺘﺎ ﺍﮔﺮ
ﺑﯿﻨﺪ ﮐﺴﯽ، ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﺷﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮔﻔﺘﺎ ﺯ ﺑﺨﺖ ﺑﺪ ﺍﮔﺮ ،
ﻧﺎﮔﻪ ﺭﻗﯿﺐ ﺁﯾﺪ ﺯ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺴﻮﻧﮕﺮﯼ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﺯ
ﺳﺮ ﻭﺍ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮔﻔﺘﺎ ﮎ ﺗﻠﺨﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﯽ ﮔﺮ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ ﺍﻓﺘﺪ
ﻣﺮﺍ ، ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺵ ﻟﺒﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮔﻮﺍﺭﺍ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮔﻔﺘﺎ ﭼﻪ
ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺑﮕﻮ ، ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﭼﻮﻥ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﺍﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ، . ﻋﺮﯾﺎﻥ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯽ
ﻃﺎﻗﺘﯽ ، . ﺩﻝ ﻓﺼﺪ ﯾﻐﻤﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﻐﻤﺎﮔﺮﺍﻥ ،
ﺑﺎﺭﯼ ﻣﺪﺍﺭﺍ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﻮ ﺭﺍ ، ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﻫﺴﺘﯽ
ﻣﯿﺨﺮﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ، ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﻮﺩﺍ
ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮔﻔﺘﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﮐﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﻭﺯﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮﻭ
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﺩﮔﺮ ، ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﯿﮑﻨﻢ …

زنده یاد سیمین بهبهانی

.

.

.

از نظر انسان ها سگ ها حیوانات مفید و با وفایی هستند. اما از نظر گرگ ها، سگ ها گرگ هایی هستند که تن به بردگی داده اند تا در آسایش و رفاه زندگی کنند.

-چگـــوارا

.

.

.

عشق تنها قدرتی است که دشمن را به دوست بدل می کند .

.

.

.

از دست دادن “زندگی” چیزی نیست و
هر وقت که لازم باشد من این شهامت را خواهم داشت.
اما از دست رفتن معنای زندگی و نابود شدن بهانه ی هستی ،
این است آنچه تحمل کردنی نیست.

-آلبر کامـو

.

.

.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین ها