پس سهمِ من کو ؟

پس سهمِ من کو ؟

5678908765

هیچ چیز نداشته باشم جز فکر رفتن
پایِ رفتن
نایِ رفتن
هیچ چیز نداشته باشم
جز لحظه ای
تنها یک لحظه
که بالای صخره‌ای بلند
رو به آسمان
رو به دریا

.

.

.


رو به خدا بایستم
و فریاد بزنم
هی آبیِ آسمان
هی وسعتِ دریا
هیِ حضورِ همیشگی‌ِ قلب‌های خسته
هی خورشید
هی روشنایی
هی روز‌های پر رویا
پس سهمِ من کو ؟؟؟

.

.

.

بی شک جهان را به.

عشق کسی آفریده اند ،
چون من که آفریده ام از عشق
جهانی برای تو !
.
.
.

گاهی …
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎﺵ ﮐﻨﯽ
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ
ﻧﮕﺎﻫﺶ میکنی
ﺍﺷﮑﺎﺕ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ میشه .…

ﺗﻮی ﺩلت میگی .…
ﻧﺒﺎﺷﯽ … ﻣﯿﻤﯿـــــﺮﻡ
همیشه باش ….!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین ها