چقدر زیباست

چقدر زیباست

35ho579

چقدر زیباست کسی را یاد کنیم…
نه برای نیاز…
نه از روی اجبار…
و نه از روی تنهایی…
فقط برای این که
“ارزشش را دارد”

.

.

.

به سلامتیه نسل من که خسته شد از بس
دزدکی دوست داشت…
دزدکی زنگ زد…
دزدکی زیر پتو اس م اس بازی کرد…
دزدکی عاشق شد…
دزدکی بوسید…
دزدکی حرف زد…
دزدکی در آغوش گرفت…
دزدکی عشق بازی کرد…
و دزدکی اشک ریخت…
خسته شد…

.

.

.

ﺩﻟـــﻢ ﯾﻪ ﺷــﺐ ِﺁﺭﻭﻡ ﻣﯿﺨـﻮﺍﺩ …

ﺑــﺎ ﺁﻫﻨﮕــــﯽ ﺭُﻣــﺎﻧﺘﯿﮏ…

ﭼﻨــــﺪ ﺗﺎ ﺷﻤـــﻊ …

ﻭ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻤــــــﻪ ﺗــــﻮ…

ﮐﻪ ﺑــﻪ ﺩُﻧﯿــــﺎ ﺑﮕــﻮﯾﻢ …

ﺧـﺪﺍﺣـﺎﻓـﻆ … !!

ﺩُﻧﯿــﺎﯼ ﻣــﻦ ﮐﺴــﯽ ﺳﺖ…

ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻏــﻮﺷﺶ ﺟــﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫـﻢ…

ﯾﻌﻨـــﯽ ﺗــــــﻮ ﻋﺸـــﻘﻢ …

.

.

.

خار خندید و به گل گفت سلام
و جوابی نشنید
خار رنجید ولی هیچ نگفت
ساعتی چند گذشت
گل چه زیبا شده بود
دست بی رحمی نزدیک آمد،گل سراسیمه ز وحشت افسرد
لیک آن خار در آن دست خلید و گل از مرگ رهید
صبح فردا که رسید
خار با شبنمی از خواب پرید
گل صمیمانه به او گفت سلام…
گل اگر خار نداشت
دل اگر بی غم بود
اگر از بهر کبوتر قفسی تنگ نبود،
زندگی
عشق
اسارت
قهر و آشتی
همه بی معنا بود……زندگی زیباست……

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین ها