کشف دنیای تو

کشف دنیای تو

کشف دنیای تو

من!
برای کشف دنیای تو آمدم
تو!
برای فتح دنیای من آمدی

.

.

.

من ،
یک جای دنیا
خیلی خوش‌بختم

در چارچوب قاب عکس دونفره‌مان !

.

.

.

هستی ما
همه اش بازی بود
شاید این بار ولی

آخر بازی باشد.

.

.

.

من تمنا کردم
که تو با من باشی
تو به من گفتی
– هرگز، هرگز!
پاسخی سخت و درشت
و مرا غصه ی این
هرگز
کشت

.

.

.

اگر او برای تو ساخته شده …
من
برای تو ویـران شده ام !!

.

.

.

بهار بود که رفتی
بعد از تو تابستان نیامد
پائیز هم

عجیب نیست؟

چقدر زمستان تکرار می شود!

.

.

.

بعد از “سکوت” در بیان آنچه قابل گفتن نیست،
هیچ چیز به پای موسیقی نمیرسد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین ها